BAUGE

Funnår
2013
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

08.04.2023

Historiske investeringer per 31.12.2020:

3 087 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

983 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Utbygging

Bauge ligger på Haltenbanken i det sørlige Norskehavet, 15 kilometer øst for Njord. Vanndybden er 280 meter. Bauge ble påvist i 2013, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er to produksjonsbrønner knyttet til Njord A-innretningen og en vanninjeksjonsbrønn boret fra havbunnsrammen på Hymefeltet.

Reservoar

Hovedreservoarene inneholder olje i sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje- og Ileformasjonene på 2700 meters dyp. Reservoarene er segmenterte og har moderat kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning. Trykkvedlikehold med vanninjeksjon skal etter planen starte noen år etter produksjonsoppstart.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Njord A for prosessering. Produsert olje transporteres med rørledning til lagerskipet Njord B, og videre med tankskip til markedet. Gassen sendes i en rørledning via Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til terminalen på Kårstø.

Status

Feltet startet produksjon i april 2023.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon