BAUGE

Funnår
2013
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

202 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

3 659 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Bauge ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 15 kilometer øst for Njord. Vanndybden er 280 meter. Bauge ble påvist i 2013, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2017. Utbyggingskonseptet er to produksjonsbrønner knyttet til Njord A-innretningen. En vanninjeksjonsbrønn vil bli boret fra eksisterende undervannsanlegg på Hyme-feltet.

Reservoar

Hovedreservoarsegmentene inneholder olje i sandstein av tidlig- og mellomjura alder i Tilje- og Ileformasjonen på om lag 2.700 meters dyp. Reservoarene er segmenterte og har moderat kvalitet.

Utvinning

Feltet vil bli produsert med delvis trykkvedlikehold med faset vanninjeksjon som vil starte noen år etter produksjonsoppstart.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres til Njord A-plattformen for prosessering.

Status

Feltet er under utbygging.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon