BERLING

Funnår
2018
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

OMV (Norge) AS

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2022:

30 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

9 414 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Utbygging

Berling ligger på Haltenterrassen i Norskehavet, 20 kilometer vest for Åsgardfeltet. Berling består av to separate forekomster, Berling Garn og Berling Breiflabb. Vanndybden er 280 meter. Berling ble påvist i 2018, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet Åsgard B-innretningen.

Reservoar

Berling inneholder gass og kondensat. Berling Garn-reservoaret er i midtre jura Garnformasjonen. Det ligger på 4100 meters dyp, og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret er strukturelt komplekst og har varierende kvalitet. Berling Breiflabb-reservoaret er i turbidittsandstein av senkritt alder i intra-Langeformasjonen, og ligger på 3900 meters dyp.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Åsgard B for prosessering. Kondensatet skal overføres til Åsgard A og Åsgard C for lagring og eksport med tankskip til markedet. Rikgassen skal transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) for videre behandling i Kårstøterminalen.

Status

Feltet er under utbygging. Etter planen skal produksjonen starte i 2028.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon