COD

Funnår
1968
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

26.12.1977

Historiske investeringer per 31.12.2017:

1 003 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utvinning

Produksjonen foregikk med trykkavlastning.

Utbygging

Cod ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 75 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet. Vanndybden er 75 meter. Cod ble påvist i 1968, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Feltet er bygd ut med en kombinert bore-, bolig- og produksjonsinnretning. Produksjonen startet i 1977.

Transport

Brønnstrømmen ble sendt i rørledning til Ekofisk-senteret for eksport.

Reservoar

Cod produserte gass og kondensat fra dypmarin turbidittsandstein av paleocen alder. Forekomsten har en kompleks struktur med flere adskilte reservoarer på 3.000 meters dyp.

Status

Plattformen ble stengt i 1998 og fjernet i 2013. Det er ingen konkrete planer for gjenutbygging av feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon