FENJA

Funnår
2014
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Neptune Energy Norge AS

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

0 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

10 082 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Fenja ligger i Norskehavet, 35 kilometer sørvest for Njord. Vanndybden i området er 325 meter. Fenja ble påvist i 2014, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i april 2018. Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med totalt seks brønner knyttet til Njord A-innretningen.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje og gass i sandstein av senjura alder i Melkeformasjonen, og ligger på 3.300 meters dyp.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra kombinert vann- og gassinjeksjon. Produsert gass skal reinjiseres i reservoaret.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Njord A for prosessering. Oljen skal lagres på Njord B-innretningen og overføres til tankskip. Den reinjiserte gassen vil bli produsert mot slutten av oljeproduksjonsperioden. Gassen skal eksporteres via Åsgard Transport System (ÅTS).

Status

Produksjonsstart ventes mot slutten av 2021. Funnet 6406/12-3 A (Bue) er inkludert i utbyggingen som en mulig oppside. En brønn for å avgrense Bue-funnet er planlagt boret i løpet av borekampanjen til Fenja. Bue inneholder olje i sandstein av senjura alder i Rognformasjonen.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon