FLYNDRE

Funnår
1974
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Område:

North sea

Produksjonsstart:

26.03.2017

Historiske investeringer per 31.12.2017:

600 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Transport

Brønnstrømmen prosesseres på Clyde. Væsker transporteres til Fulmar-plattformen og videre til Teesside i Storbritannia via Norpipe. Gassen brukes delvis offshore til brensel og fakling på Clyde og Fulmar, mens resten transporteres til terminalen Shell-Esso Gas and Liquids (SEGAL) i St. Fergus i Storbritannia.

Utbygging

Flyndre ligger på grensen mellom norsk og britisk sektor i Nordsjøen. Den norske delen av feltet utgjør sju prosent. Flyndre ligger 35 kilometer nordvest for Ekofisk. Vanndybden i området er 70 meter. Flyndre ble påvist i 1974, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2014. Fire brønner er boret på funnet; en på norsk side og tre på britisk side. Feltet er bygd ut med en horisontal havbunnsbrønn knyttet til Clyde-plattformen på britisk sokkel. Produksjonen startet i 2017.

Reservoar

Flyndre produserer olje og assosiert gass fra Balmoral sandstein av paleocen alder. Reservoaret ligger på 3.000 meters dyp. Det er også olje i kritt av senkritt alder.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning. Bare Balmoral-reservoaret er omfattet av utbyggingen.

Status

Produksjonen har vært lavere enn ventet siden oppstarten i mars 2017. Hovedutfordringen er at trykket faller raskere enn antatt. Produksjon fra Flyndre er avhengig av eksport via Fulmar-plattformen. Rettighetshaverne vurderer nå om det er mulig å produsere fra Flyndre utover levetiden på Fulmar.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon