GIMLE

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

19.05.2006

Historiske investeringer per 31.12.2017:

1 750 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

23 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gimle ligger i den nordlige delen av Nordsjøen like nordøst for Gullfaks. Vanndybden i området er 220 meter. Gimle ble påvist i 2004, og fikk innvilget fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2006. Feltet er bygd ut med tre produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn boret fra Gullfaks C-innretningen. Produksjonen startet i 2006.

Utvinning

Feltet produseres ved delvis trykkstøtte med vanninjeksjon.

Transport

Produksjonen fra Gimle prosesseres på Gullfaks C-innretningen og transporteres sammen med olje og gass fra Gullfaks.

Status

Gimle er midlertidig nedstengt på grunn av lav reservoartrykk og dermed lav produksjon. Rettighetshaverne vurderer å bore en ny produksjonsbrønn fra Gullfaks C.

Reservoar

Gimle produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Hovedreservoaret er i en nedforkastet struktur nordøst for Gullfaks på 2900 meter dyp. Reservoaret har stort sett god kvalitet. Det er også olje i sandstein av seintrias og tidligjura alder.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon