GUDRUN

Funnår
1975
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

07.04.2014

Historiske investeringer per 31.12.2022:

27 192 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

978 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gudrun ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 50 kilometer nord for Sleipner Øst. Vanndybden er 110 meter. Gudrun ble påvist i 1975, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og boligkvarter og har delvis prosessanlegg. Gudrun er koblet til Sleipner A-innretningen gjennom to rørledninger; en for olje og en for våtgass. Det ble innvilget PUD-fritak for funnet 15/3-9 i 2013. Produksjonen startet i 2014.

Reservoar

Gudrun produserer olje og gass fra sandstein av senjura alder i Draupneformasjonen og av mellomjura alder i Huginformasjonen. Reservoarkvaliteten er generelt god i Draupneformasjonen som inneholder mesteparten av de utvinnbare ressursene. Huginformasjonen har mer variabel reservoarkvalitet. Reservoarene ligger på 4000-4700 meters dyp.

Utvinning

Feltet blir hovedsakelig produsert med trykkavlastning. Siden 2022 produseres deler av reservoaret i Draupneformasjonen med vanninjeksjon.

Transport

Ustabilisert olje og rikgass transporteres i separate rørledninger til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Tørrgass eksporteres via Gassled (område D) til markedet, mens oljen transporteres til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen har begynt å avta. Vanninjeksjon i deler av Draupnereservoaret begynte i 2022. Den andre borekampanjen ble ferdigstilt i 2022, og flere boremål modnes for den tredje kampanjen. Ny 4D-seismikk ble samlet inn i 2023. Gudrun har fleksibilitet for tilknytning av funn i området.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon