GUDRUN

Funnår
1975
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

07.04.2014

Historiske investeringer per 31.12.2016:

20 266 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

418 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjonen fra Gudrun har begynt å avta. Gudrun fase II-prosjektet har som mål å øke oljeutvinningen ved å utforske nye boremål, endre dreneringsstrategien og sette i verk andre tiltak for å øke utvinningen (IOR). Det kan bli aktuelt å fase inn ressurser i nærliggende funn, blant annet 15/3-4 (Sigrun).

Transport

Våtgass og olje transporteres i separate rørledninger til Sleipner A-innretningen. Salgsgass transporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet mens oljen blir transportert til Kårstø-terminalen.

Utvinning

Feltet blir produsert med naturlig trykkavlastning.

Reservoar

Gudrun produserer olje fra sandstein av senjura alder i Draupneformasjonen, og gass fra Huginformasjonen av mellomjura alder. Reservoarene ligger på 4.000-4.760 meters dyp.

Utbygging

Gudrun ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 50 kilometer nord for Sleipner. Vanndybden er 110 meter. Gudrun ble påvist i 1975, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2010. PUD-fritak ble innvilget for funnet 15/3-9 i 2013. Feltet er bygd ut med en bunnfast innretning med stålunderstell og boligkvarter og har delvis prosessanlegg. Gudrun er koblet til Sleipner A-innretningen gjennom to rørledninger; en for olje og en for våtgass. Produksjonen startet i 2014.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon