MARIA

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

16.12.2017

Historiske investeringer per 31.12.2020:

14 372 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

5 808 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Maria ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 25 kilometer øst for Kristin. Vanndybden er 300 meter. Maria ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2015. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer. Det er fem produksjons- og to injeksjonsbrønner på feltet. Gass til gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen via Tyrihans D-rammen. Sulfatredusert vann til injeksjon leveres fra Heidrun. Produksjonen startet i 2017. PUD for Maria fase 2 ble levert i november 2022.

Reservoar

Maria produserer olje og gass fra massiv sandstein med skiferlag av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoaret ligger på 3800 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Gassløft brukes i brønnene.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Kristininnretningen for prosessering og videre transport sammen med olje og gass fra Kristin- og Tyrihansfeltene. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip. Rikgassen sendes i Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø, der NGL og kondensat skilles ut.

Status

Siden oppstart har produksjonen vært lavere enn ventet på grunn av begrenset vertikal reservoarkommunikasjon og trykkstøtte fra vanninjeksjon. Flere tiltak er implementert for å øke produksjon fra øvre og nedre Garn. PUD for Maria fase 2 som inkluderer boring av flere brønner vil øke utvinningen fra midtre Garn. Totale utvinnbare volum forventes fortsatt å bli lavere enn opprinnelig PUD-estimat.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon