MARIA

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

16.12.2017

Historiske investeringer per 31.12.2017:

11 912 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

3 471 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Maria ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 25 kilometer øst for Kristin. Vanndybden i området er 300 meter. Maria ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2015. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer. Det er fem produksjons- og to injeksjonsbrønner på feltet. Gass til gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen via Tyrihans D-rammen. Sulfatredusert vann til injeksjon leveres fra Heidrun. Produksjonen startet i 2017.

Reservoar

Maria produserer olje og gass fra Garnformasjonen av mellomjura alder. Formasjonen er 90-100 meter tykk og består av massiv sandstein med skiferlag. Reservoaret ligger på 3800 meter dyp. Reservoarkvaliteten er best i den sørlige delen av forekomsten. De underliggende Tilje- og Ileformasjonene er vannførende.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Gassløft brukes i brønnene.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Kristin-innretningen for prosessering og videre transport sammen med olje og gass fra Kristin- og Tyrihans-feltene. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip. Rikgassen sendes i Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen i Rogaland, der flytende våtgass (NGL) og kondensat skilles ut.

Status

Produksjonen begynte ni måneder tidligere enn antatt i PUD, og vanninjeksjonen startet en måned etter produksjonsstart. Produksjonen i 2018 var under forventning på grunn av begrenset trykkstøtte fra vanninjektorene. Rettighetshaverne jobber med å øke produksjonen, og vurderer boring av flere brønner for å øke utvinningen fra feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon