MARIA

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

16.12.2017

Historiske investeringer per 31.12.2020:

14 063 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

1 963 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Maria ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 25 kilometer øst for Kristin. Vanndybden er 300 meter. Maria ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2015. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer. Det er fem produksjons- og to injeksjonsbrønner på feltet. Gass til gassløft leveres fra Åsgard B-innretningen via Tyrihans D-rammen. Sulfatredusert vann til injeksjon leveres fra Heidrun. Produksjonen startet i 2017.

Reservoar

Maria produserer olje og gass fra Garnformasjonen av mellomjura alder. Formasjonen er 90-100 meter tykk og består av massiv sandstein med skiferlag. Reservoaret ligger på 3800 meters dyp. Reservoarkvaliteten er best i den sørlige delen av forekomsten. De underliggende Tilje- og Ileformasjonene er vannførende.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte. Gassløft brukes i brønnene.

Transport

Brønnstrømmen sendes til Kristin-innretningen for prosessering og videre transport sammen med olje og gass fra Kristin- og Tyrihans-feltene. Stabilisert olje transporteres til Åsgard C og losses derfra til tankskip. Rikgassen sendes i Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen, der flytende våtgass (NGL) og kondensat skilles ut.

Status

Siden oppstart har produksjonen vært lavere enn ventet på grunn av begrenset reservoarkommunikasjon og trykkstøtte fra vanninjeksjon. Basert på produksjonserfaring er det forventet at de totale utvinnbare volumene blir lavere enn PUD-estimatene. Det jobbes med å øke produksjonen, og boring av flere brønner vurderes for å øke utvinningen fra feltet.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon