MORVIN

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

01.08.2010

Historiske investeringer per 31.12.2017:

7 989 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

106 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Morvin ligger i Norskehavet, 15 kilometer vest for Åsgard. Vanndybden i området er 350 meter. Morvin ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2008. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer med fire slisser koblet til Åsgard B-innretningen. Produksjonen startet i 2010 fra fire produksjonsbrønner, en fra den nordlige rammen (B) og tre fra den sørlige rammen (A).

Reservoar

Morvin produserer gass og olje fra midtre jura sandstein i en rotert og skråstilt forkastningsblokk. Reservoaret ligger på 4500-4700 meter dyp og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Garnformasjonen er relativt homogen, mens Ileformasjonen er mer heterogen. Under boring i sør ble Spekkformasjonen påvist, og den har gode reservoaregenskaper. I tillegg produseres det fra Tilje- og Tofteformasjonene. Det er noe vannproduksjon fra Tiljeformasjonen.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Morvin transporteres i en 20 kilometer lang oppvarmet rørledning til Åsgård B-innretningen for prosessering og videre transport.

Status

Alle de tre brønnene i sør har hatt mineralutfellingsproblemer (scale), og er blitt behandlet. Som følge av undervannskompresjonen på Åsgard sendes produksjonen fra Morvin til testseparator når den er tilgjengelig. Rettighetshaverne vurderer å installere en alternativ separator for å øke oppetiden på Morvin. Det jobbes også med å undersøke borbarheten for å se om det er mulig å bore gjennom depleterte reservoarsoner. Det kan i så fall åpne for boring av flere brønner.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon