MORVIN

Funnår
2001
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

01.08.2010

Historiske investeringer per 31.12.2020:

8 015 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

0 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Morvin ligger i Norskehavet, 15 kilometer vest for Åsgard. Vanndybden er 360 meter. Morvin ble påvist i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2008. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer med fire slisser hver, tilknyttet Åsgard B-innretningen. Produksjonen startet i 2010.

Reservoar

Morvin produserer gass og olje fra jura sandstein i Tilje-, Tofte-, Ile-, Garn- og Spekkformasjonene. Reservoarene ligger i en rotert og skråstilt forkastningsblokk på 4500-4700 meters dyp. De har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Garnformasjonen er relativt homogen, mens Ileformasjonen er mer heterogen. Spekkformasjonen har gode reservoaregenskaper.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Morvin transporteres i en 20 kilometer lang oppvarmet rørledning til Åsgård B-innretningen for prosessering. Kondensatet skilles fra gassen og stabiliseres før det fraktes med tankskip til land, sammen med kondensat fra Åsgardfeltet. Kondensatet selges som olje. Rikgassen transporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø for separering av NGL. Tørrgassen transporteres fra Kårstø til kontinentet gjennom Europipe II-rørledningen.

Status

Boring av nye brønner er utfordrende. Det fokuseres derfor på å opprettholde produksjon fra eksisterende brønner, blant annet ved gjennomføring av brønnintervensjon. I 2023 ble det gjennomført to kveilerørsintervensjoner på eksisterende brønner.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon