NJORD

Funnår
1986
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

30.09.1997

Historiske investeringer per 31.12.2017:

20 776 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

13 997 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Njord ligger i Norskehavet, 30 kilometer vest for Draugen. Vanndybden i området er 330 meter. Njord ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1995. Feltet er bygd ut med en flytende stålinnretning med bore- og prosessanlegg, Njord A. Produksjonen startet i 1997. Myndighetene godkjente en endret PUD i 2017.

Reservoar

Njord produserer olje fra sandstein av jura alder i Tilje- og Ileformasjonen. Feltet har et komplisert forkastningsmønster med bare delvis kommunikasjon mellom segmentene. Reservoaret ligger på 2.850 meters dyp.

Utvinning

Den opprinnelige utvinningsstrategien var gassinjeksjon som trykkstøtte i deler av reservoaret og trykkavlastning i resten. Etter at gasseksporten begynte i 2007, ble bare små gassvolumer injisert. På grunn av det komplekse reservoaret med mange forkastninger, har feltet en relativt lav utvinningsgrad.

Transport

Produsert olje transporteres i rørledning til lagerskipet Njord B og videre med tankskip til markedet. Gass fra feltet eksporteres gjennom en 40 kilometer lang rørledning koblet til Åsgard Transport System (ÅTS) og videre til Kårstø-terminalen.

Status

Produksjonen på Njord og satellittfeltet Hyme ble midlertidig stengt etter at det ble oppdaget strukturelle integritetsproblemer på Njord A-innretningen i 2016. Njord A ble slept til Stord for å bli oppgradert og modifisert i forbindelse med "Njord Future"-prosjektet. Etter planen skal Njord og Hyme begynne å produsere igjen i slutten av 2020.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon