NOVA

Funnår
2012
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

North Sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

1 259 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

8 224 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Nova ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 17 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden i området er 370 meter. Nova ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i september 2018. Utbyggingsløsningen består av to fireslissers havbunnsrammer, en for oljeproduksjon og en for vanninjeksjon, hver med tre brønner knyttet til Gjøa-innretningen.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje med gasskappe i sandstein av senjura alder i Heatherformasjonen i Vikinggruppen, og ligger på 2500 meter dyp. Reservoaret består av tre segmenter: Main, South East og East. Det er bare segment Main som danner grunnlaget for PUD. Reservoaret har god kvalitet.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen skal transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad i Hordaland, og gassen skal eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.

Status

Produksjonsstart ventes i 2021.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon, samt gassløft. Injeksjonsvann skal leveres fra Gjøa.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon