NOVA

Funnår
2012
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Wintershall Dea Norge AS

Område:

North Sea

Historiske investeringer per 31.12.2019:

3 425 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

6 858 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Utbygging

Nova ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 17 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden er 370 meter. Nova ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingsløsningen består av to havbunnsrammer med fire brønnslisser, én med tre brønner for oljeproduksjon og én med tre brønner for vanninjeksjon, knyttet til Gjøa-innretningen.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje med gasskappe i sandstein av senjura alder i Heatherformasjonen i Vikinggruppen, og ligger på 2500 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen skal transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og gassen skal eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.

Status

Produksjonsstart ventes tidlig i 2022.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon, samt gassløft.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon