NOVA

Funnår
2012
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Wintershall Norge AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

0 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

9 565 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Nova ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 17 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden i området er 370 meter. Nova ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i september 2018. Utbyggingsløsningen består av to 4-slisers havbunnsrammer, en for oljeproduksjon og en for vanninjeksjon, hver med tre brønner knyttet til Gjøa-innretningen.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje med gasskappe i sandstein av senjura alder i Heatherformasjonen i Vikinggruppen, og ligger på 2.500 meters dyp. Reservoaret består av tre segmenter: Main, South East og East. Det er kun segment Main som danner grunnlaget for PUD. Reservoaret har god kvalitet.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Gjøa for prosessering og eksport. Oljen skal transporteres videre gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og gassen skal eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated Gas System (FLAGS) til St. Fergus i Storbritannia.

Status

Produksjonsstart ventes i 2021.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon. Injeksjonsvann skal leveres fra Gjøa.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon