SIGYN

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

22.12.2002

Historiske investeringer per 31.12.2022:

3 458 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

25 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sigyn ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer sørøst for Sleipner Øst. Vanndybden er 70 meter. Sigyn ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med fire slisser koblet til Sleipner A-innretningen. Produksjonen startet i 2002.

Reservoar

Sigyn produserer gass og kondensat. Feltet omfatter to separate forekomster: Sigyn Vest og Sigyn Øst. Sigyn Vest inneholder rikgass og kondensat, og Sigyn Øst inneholder lettolje. Begge reservoarene er i sandstein av trias alder i Skagerrakformasjonen på 2700 meters dyp.

Utvinning

Sigyn Øst produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon mens Sigyn Vest produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen sendes gjennom to rørledninger til Sleipner A-innretningen. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D). Ustabil olje eksporteres i rørledning til terminalen på Kårstø for endelig prosessering.

Status

Feltet er i sen halefase. En tilleggsbrønn ble satt i produksjon på Sigyn Øst i 2022 og den eksisterende produsenten ble konvertert til gassinjektor. Produksjonen er begrenset av brønnytelse og tilgjengelige rørledninger. For tiden er det kun produksjon fra Sigyn Øst. Produksjon fra Sigyn Vest er begrenset fordi rørledningene brukes til gassinjeksjon og oljeproduksjon fra Sigyn Øst.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon