SIGYN

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

22.12.2002

Historiske investeringer per 31.12.2020:

3 025 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

403 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Status

Feltet er i sen halefase. Produksjonen er syklisk og avhenger av brønnytelse (løfting) samt tilgjengelig kapasitet på Sleipner A-innretningen. En tilleggsbrønn ble boret på Sigyn Øst i 2021.

Utbygging

Sigyn ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, tolv kilometer sørøst for Sleipner Øst. Vanndybden er 70 meter. Sigyn ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2001. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme koblet til Sleipner Øst. Produksjonen startet i 2002.

Reservoar

Sigyn produserer gass og kondensat. Feltet omfatter to adskilte forekomster med ulike innhold og kontakter: Sigyn Vest og Sigyn Øst. Sigyn Vest inneholder rikgass og kondensat, og Sigyn Øst inneholder lettolje. Begge reservoarene er i sandstein av trias alder i Skagerrakformasjonen på 2700 meters dyp. Reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Sigyn Vest produseres med trykkavlastning, mens Sigyn Øst produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen styres fra Sleipner Øst og sendes gjennom to rørledninger til Sleipner A-innretningen. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet, mens ustabilt kondensat transporteres i en egen rørledning til Kårstø-terminalen.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon