SINDRE

Funnår
2017
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

26.05.2017

Historiske investeringer per 31.12.2017:

328 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

3 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sindre ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, tre kilometer nordøst for Gullfaks. Vanndybden i området er 250 meter. Sindre ble påvist og fikk innvilget fritak fra plan for utbygging og drift (PUD) i 2017. Utbyggingskonseptet er en produksjonsbrønn boret fra Gullfaks C. Produksjonen startet i 2017.

Reservoar

Sindre produserer olje fra sandstein av tidligjura alder i Statfjordgruppen. Reservoaret ligger på 3100 meter dyp. Reservoarkvaliteten er god, men forseglende forkastninger reduserer kommunikasjon i reservoaret.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning, men raskt reservoartrykkfall kan gjøre det nødvendig med trykkstøtte.

Transport

Brønnstrømmen fra Sindre og Gimle prosesseres på Gullfaks C-innretningen og transporteres videre sammen med olje og gass fra Gullfaks-feltet.

Status

Brønnen er midlertidig stengt på grunn av trykkfall i reservoaret og lav produksjon. Rettighetshaverne vurderer nye dreneringsstrategier.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
34/10-55 S

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon