STATFJORD NORD

Funnår
1977
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

23.01.1995

Historiske investeringer per 31.12.2016:

7 259 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

273 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Statfjord Nord ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, 17 kilometer nord for Statfjord. Havdybden i området er 250-290 meter. Statfjord Nord ble påvist i 1977, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1990. Feltet er bygd ut med to havbunnsrammer for produksjon og en for vanninjeksjon som er knyttet til Statfjord C-innretningen. Produksjonen startet i 1995.

Reservoar

Statfjord Nord produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen og av senjura alder i Muninformasjonen. Reservoarene ligger på 2.600 meters dyp, og de har god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen går i to rørledninger til Statfjord C-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna har felles prosessmodul på Statfjord C.

Status

I 2016 ble det boret en ny injeksjonsbrønn for å forbedre vedlikehold av reservoartrykket, og i 2017 ble vanninjeksjonsanlegget oppgradert. Produksjonsbrønnen som ble boret i 2016 påviste dårligere reservoarkvalitet enn forventet, og nå vurderer rettighetshaverne om det skal bores flere brønner.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon