SYGNA

Funnår
1996
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

01.08.2000

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 334 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

115 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Sygna ligger i Tampen-området i den nodlige delen av Nordsjøen, like nordøst for Statfjord Nord. Vanndybden i området er 300 meter. Sygna ble påvist i 1996, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1999. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med fire brønnslisser, koblet til Statfjord C-innretningen. Tre produsjonsbrønner er blitt boret fra havbunnsrammen og en fjerde langtrekkende vanninjeksjonsbrønn er boret fra Statfjord Nord-rammen. Produksjonen startet i 2000.

Reservoar

Sygna produserer olje fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2.650 meters dyp og det har god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Statfjord C-innretningen for prosessering, lagring og eksport. Sygna, Statfjord Nord og Statfjord Øst har felles prosessmodul på Statfjord C.

Status

En ny brønn ble satt i produksjon i 2017. Den produserer over forventning.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon