TORDIS

Funnår
1987
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.06.1994

Historiske investeringer per 31.12.2022:

19 037 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

4 367 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Tordis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Statfjord og Gullfaks. Vanndybden er 150-220 meter. Tordis ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med en sentral havbunnsmanifold som er tilknyttet Gullfaks C-innretningen, som også leverer injeksjonsvann. Til manifolden er det knyttet sju separate satellittbrønner og to havbunnsrammer, hver med fire brønnslisser. Produksjonen startet i 1994. Tordis omfatter tre strukturer: Tordis, Borg og Tordis Statfjord. Tordisstrukturen inkluderer flere mindre strukturer. PUD for Tordis Øst ble godkjent i 1995, og for Borg i 1999. Endret PUD for Tordis havbunnsseparasjon (Tordis IOR) ble godkjent i 2005.

Reservoar

Tordis produserer olje fra jura sandstein. Reservoarene i Tordis er i midtre jura Brentgruppen og undre jura Statfjordgruppen. Strukturene Tordis Øst og Sørøst inkluderer også redistribuert sediment fra Brentgruppen i øvre jura Draupneformasjonen. Borgreservoaret er i sandstein i øvre jura intra-Draupneformasjonen. Tordis Statfjord-reservoaret er i undre jura Statfjordgruppen. Reservoarene ligger på 2000-2500 meters dyp, og reservoarkvaliteten er god til svært god.

Utvinning

Tordis produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon og naturlig vanndriv.

Transport

Brønnstrømmen fra Tordis transporteres i to rørledninger til Gullfaks C-innretningen for prosessering. Oljen eksporteres med tankskip, mens gassen eksporteres via Gassled A til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen opprettholdes ved hjelp av trykkstøtte og brønnintervensjoner. Forbedret effektivitet av vanninjeksjon har bidratt til økt produksjon i 2023. 4D-seismikk innsamlet i 2021 brukes til reservoarstyring og til å identifisere flere boremål. Boring av en ny produksjonsbrønn planlegges.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon