TORDIS

Funnår
1987
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

03.06.1994

Historiske investeringer per 31.12.2018:

17 740 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2019:

2 118 MILL NOK (i faste 2019-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Høykontrast Modus

Status

Økende vannkutt og begrenset kapasitet for vannbehandling utfordrer produksjonen. Borg-strukturen er påvirket av gassnedblåsning på Statfjord-feltet, og er avhengig av trykkvedlikehold med vanninjeksjon. En ny produksjonsbrønn skal bores i 2020.

Utbygging

Tordis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Statfjord og Gullfaks. Vanndybden er 150-220 meter. Tordis ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med en sentral havbunnsmanifold som er tilknyttet Gullfaks C-innretningen, som også leverer injeksjonsvann. Til manifolden er det knyttet sju separate satellittbrønner og to havbunnsrammer, hver med fire brønnslisser. Produksjonen startet i 1994. Tordis omfatter fire forekomster: Tordis, Tordis Øst, Tordis Sørøst (34/7-25 S) og Borg. PUD for Tordis Øst ble godkjent i 1995 og for Borg i 1999. Endret PUD for Tordis ble godkjent i 2005.

Reservoar

Tordis produserer olje og noe gass fra jura sandstein. Reservoarene i Tordis og Tordis Øst er i Brentgruppen av mellomjura alder, og reservoaret i Borg er i øvre jura intra-Draupneformasjonen. Reservoaret i Tordis Sørøst er i midtre jura Brentgruppen og i øvre jura sandstein. Reservoarene ligger på 2000-2500 meters dyp, og reservoarkvaliteten er god til svært god.

Utvinning

Tordis produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon og naturlig vanndriv. Tordis Øst produseres med trykkstøtte fra naturlig vanndriv.

Transport

Brønnstrømmen fra Tordis transporteres i to rørledninger til Gullfaks C-innretningen for prosessering. Oljen eksporteres med tankskip, mens gassen eksporteres via Statpipe til Kårstø-terminalen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

Høykontrast Modus

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrast Modus

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon