TORDIS

Funnår
1987
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

03.06.1994

Historiske investeringer per 31.12.2017:

17 740 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

2 118 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjonen fra Tordis er høyere enn forventet på grunn av god brønneffektivitet. Rettighetshaverne har søkt myndighetene om forlengelse av levetiden til Tordis-innretningene utover 2019.

Utbygging

Tordis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Statfjord og Gullfaks. Havdybden i området er 150-220 meter. Tordis ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med en sentral havbunnsmanifold som er koblet opp mot Gullfaks C-innretningen, som også leverer injeksjonsvann. Til manifolden er det knyttet syv separate satellittbrønner og to havbunnsrammer. Produksjonen startet i 1994. Tordis omfatter fire forekomster: Tordis, Tordis Øst, Borg og 34/7-25 S. Myndighetene godkjente PUD for Tordis Øst i 1995 og for Borg i 1999. Endret PUD for Tordis (Tordis IOR) ble godkjent i 2005. I 2007 ble det installert en havbunnsløftepumpe på feltet.

Reservoar

Tordis produserer olje og noe gass fra jura sandstein. Reservoarene i Tordis og Tordis Øst er i Brentgruppen av mellomjura alder, og reservoaret i Borg er i øvre jura intra-Draupneformasjonen. Reservoaret i 34/7-25 S er i midtre jura Brentgruppen og i øvre jura sandstein. Reservoarene ligger på 2000-2500 meter dyp, og reservoarkvaliteten er god til svært god.

Utvinning

Tordis produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon og naturlig vanndriv. Produksjonen fra Borg-strukturen er påvirket av trykkavlastning fra Statfjord-feltet, og er avhengig av trykkvedlikehold med vanninjeksjon. Tordis Øst produseres med trykkstøtte fra naturlig vanndriv.

Transport

Brønnstrømmen fra Tordis transporteres i to rørledninger til Gullfaks C-innretningen for prosessering. Oljen eksporteres med tankskip, mens gassen eksporteres via Statpipe til Kårstø-terminalen i Rogaland.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon