TORDIS

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

03.06.1994

Historiske investeringer per 31.12.2017:

17 679 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

2 166 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Status

Produksjonen fra Tordis er høyere enn forventet på grunn av nye brønner, brønnintervensjoner og høy produksjonseffektivitet.

Utbygging

Tordis ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen, mellom Statfjord og Gullfaks. Havdybden i området er 150-220 meter. Tordis ble påvist i 1987, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med en sentral havbunnsmanifold som er koblet opp mot Gullfaks C-innretningen, som også leverer injeksjonsvann. Til manifolden er det knyttet syv separate satellittbrønner og to havbunnsrammer. Produksjonen startet i 1994. Tordis omfatter fire forekomster: Tordis, Tordis Øst, Borg og 34/7-25 S. Myndighetene godkjente PUD for Tordis Øst i 1995 og for Borg i 1999. Endret PUD for Tordis (Tordis IOR) ble godkjent i 2005. I 2007 ble det installert en havbunnsløftepumpe på feltet.

Reservoar

Tordis produserer olje og noe gass fra jura sandstein. Reservoarene i Tordis og Tordis Øst er i Brentgruppen av mellomjura alder, og reservoaret i Borg er i øvre jura intra-Draupneformasjonen. Reservoaret i 34/7-25 S er i midtre jura Brentgruppen og i øvre jura. Reservoarene ligger på 2.000-2.500 meters dyp, og reservoarkvaliteten er god til svært god.

Utvinning

Tordis produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon og naturlig vanndriv. Produksjonen fra brønnene på Borg er påvirket av trykkavlastning fra Statfjord-feltet, og er avhengig av trykkvedlikehold med vanninjeksjon. Tordis Øst produseres med trykkstøtte fra naturlig vanndriv.

Transport

Brønnstrømmen fra Tordis transporteres i to rørledninger til Gullfaks C-innretningen for videre prosessering. Oljen eksporteres med tankskip, mens gassen eksporteres via Gassled til Kårstø-terminalen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon