TRESTAKK

Funnår
1986
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2016:

86 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

5 094 MILL NOK (i faste 2017-kroner)

Utbygging

Trestakk ligger i Norskehavet, 20 kilometer sør for Åsgard. Vanndybden i området er 300 meter. Trestakk ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i mars 2017. Utbyggingskonseptet omfatter en havbunnsramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn, koblet til Åsgard A-innretningen for prosessering og gassinjeksjon.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje i grunnmarin, relativt homogen sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen og ligger på 3.900 meters dyp.

Utvinning

Feltet skal produseres med gassinjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen skal transporteres til Åsgard A-innretningen for prosessering. Olje og kondensat skal lagres midlertidig på Åsgard A, og fraktes til markedet med tankskip. Gassen skal eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til Kårstø-terminalen.

Status

Feltet er under utbygging. Produksjonsstart ventes i 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon