TRESTAKK

Funnår
1986
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

16.07.2019

Historiske investeringer per 31.12.2020:

6 590 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

96 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Trestakk ligger i den midtre delen av Norskehavet, 20 kilometer sør for Åsgard. Vanndybden er 300 meter. Trestakk ble påvist i 1986, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet omfatter en havbunnsramme med fire brønnslisser og en satellittbrønn, koblet til Åsgard A-innretningen for prosessering og gassinjeksjon. Produksjon startet i 2019.

Reservoar

Trestakk produserer olje fra grunnmarin sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen. Reservoaret ligger på 3900 meters dyp og har moderat kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med gassinjeksjon.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Åsgard A-innretningen for prosessering. Olje og kondensat lagres midlertidig på Åsgard A, og fraktes til markedet med tankskip. Gassen eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen fra feltet har vært lavere enn forventet på grunn av dårligere reservoaregenskaper enn antatt, samt lavere gassinjeksjonsvolum. I midten av 2023 ble det implementert en ny gassinjeksjonsstrategi som har ført til mer stabile produksjonsrater. Nye tilleggsbrønner evalueres.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon