URD

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

08.11.2005

Historiske investeringer per 31.12.2019:

8 218 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2020:

768 MILL NOK (i faste 2020-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Urd ligger i Norskehavet, fem kilometer nordøst for Norne. Vanndybden er 380 meter. Urd ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet består av tre forekomster: Svale, Svale Nord og Stær. Urd er bygd ut med havbunnsrammer tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet fra Svale i 2005, fra Stær i 2006 og fra Svale Nord i 2016.

Reservoar

Urd produserer olje fra sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Åre-, Tilje- og Ileformasjonene. Feltet er strukturelt kompleks og segmentert. Reservoarene ligger på 1800-2300 meters dyp og har moderat til god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon og gassløft.

Transport

Brønnstrømmen prosesseres på Norne-skipet, og oljen overføres til tankskip via en lastebøye, sammen med oljen fra Norne. Gassen sendes fra Norne til Åsgard og eksporteres deretter via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen har stort sett vært som ventet. Utfordringene på Urd er den strukturelle kompleksiteten, dårlig trykkstøtte og høyt vanninnhold i produksjonsstrømmen. Både produksjons- og injeksjonsbrønner har problemer med slugging og sandkontroll. For tiden er det verken produksjon eller injeksjon på Stær. Nye brønnmål evalueres.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon