URD

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

08.11.2005

Historiske investeringer per 31.12.2017:

8 208 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

409 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Urd ligger i Norskehavet, fem kilometer nordøst for Norne. Vanndybden i området er 380 meter. Urd ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet består av tre forekomster: Svale, Svale Nord og Stær. Urd er bygd ut med bunnrammer knyttet til produksjons- og lagerskipet (FPSO) på Norne. Produksjonen startet fra Svale i 2005, fra Stær i 2006 og fra Svale Nord i 2016.

Reservoar

Urd produserer olje fra sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Åre-, Tilje- og Ileformasjonene. Reservoarene ligger på 1800-2300 meter dyp og har moderat til god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon. I tillegg er brønnene utstyrt med gassløft for å kunne produsere ved lavt reservoartrykk og høyt vannkutt.

Transport

Brønnstrømmen prosesseres på Norne-skipet, og oljen bøyelastes sammen med oljen fra Norne. Gassen sendes fra Norne til Åsgard og eksporteres deretter via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø i Rogaland.

Status

Produksjonen har stort sett vært som ventet. Generelle utfordringer for Urd er dårlig trykkstøtte, høyt vannkutt, slugging og sandkontroll, både i produksjons- og injeksjonsbrønner. Nye brønnmål evalueres. Nylig innvilget myndighetene levetidsforlengelse for Norne-skipet, det vil øke verdiskapingen fra Norne-feltet og satellittene i området.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon