URD

Funnår
2000
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

08.11.2005

Historiske investeringer per 31.12.2016:

8 182 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2017:

504 MILL NOK (i faste 2017-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Urd ligger i Norskehavet, fem kilometer nordøst for Norne. Vanndybden i området er 380 meter. Urd ble påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2004. Feltet består av tre forekomster: Svale, Svale Nord og Stær. Urd er bygget ut med bunnrammer knyttet til Norne produksjons- og lagerskip (FPSO). Produksjon startet i 2005.

Reservoar

Urd produserer olje fra sandstein av tidlig- til mellomjura alder i Åre-, Tilje- og Ileformasjonen. Reservoaret ligger på 1.800-2.300 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon. I tillegg er brønnene utstyrt med gassløft for å kunne produsere ved lavt reservoartrykk og høyt vannkutt.

Transport

Brønnstrømmen prosesseres på Norne-skipet, og oljen bøyelastes sammen med oljen fra Norne. Gassen sendes fra Norne til Åsgard og eksporteres deretter via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø (Kårstø gassbehandlingsanlegg).

Status

Oljeproduksjonen begynte fra Svale i 2005, fra Stær i 2006 og fra Svale Nord i 2016. Produksjonen har stort sett vært som ventet. Rettighetshaverne oppdaterer for tiden reservoarmodellene for å kvantifisere gjenværende reserver, og jobber med å identifisere og modne mulige tiltak for økt utvinning. Etter planen skal levetiden på Norne-skipet forlenges, noe som vil øke verdiskapingen fra Norne-feltet og -satellittene.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon