UTGARD

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

16.09.2019

Historiske investeringer per 31.12.2022:

1 627 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

377 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Utgard ligger på grensen mellom norsk og britisk sektor i den sentrale delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer vest for Sleipner-området. Norsk andel av feltet er 62 prosent. Vanndybden er 110-120 meter. Utgard ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire brønnslisser, med to brønner knyttet til Sleipner T-innretningen for prosessering og reduksjon av CO2-innholdet i gassen. Havbunnsrammen er plassert på norsk sektor. Produksjonen startet i 2019.

Reservoar

Utgard produserer gass med høyt CO2-innhold og noe kondensat hovedsakelig fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Mindre hydrokarbonvolumer finnes også i Sleipnerformasjonen. Feltet består av to hovedsegmenter, Vest- og Østsegment, som er i trykkommunikasjon via vannsonen. Hovedreservoarene ligger på 3700 meters dyp.

Utvinning

Utgard produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Utgard prosesseres på Sleipner T-innretningen. Salgsgass eksporteres via Gassled (område D). Ustabil olje transporteres i rørledning via Sleipner A-innretningen til terminalen på Kårstø for videre prosessering og eksport.

Status

Produksjonen har avtatt på grunn av tidlig vanngjennombrudd. For tiden er kunbrønnen i Østsegmentet i produksjon, mens brønnen på Vestsegmentet er stengt på grunn av høy vannproduksjon. Sidesteg fra begge brønnene er planlagt boret i 2023/2024 for å øke utvinningen fra feltet.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon