UTGARD

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

395 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 395 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Utgard ligger på grensen mellom norsk og britisk sektor i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer vest for feltsenteret på Sleipner. Vanndybden er 110-120 meter. Utgard ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en fireslissers havbunnsramme med to brønner knyttet til Sleipner T-innretningen for prosessering og reduksjon av CO2-innholdet i gassen. Havbunnsrammen blir plassert på norsk sokkel.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass og kondensat, muligens over en tynn oljesone. Gassen har et høyt CO2-innhold. Reservoaret har god kvalitet, og er i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen, på 3700 meter dyp.

Utvinning

Utgard skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Utgard skal prosesseres på Sleipner. Gassen skal eksporteres til rørledningssystemet Gassled. Ustabilt kondensat skal transporteres via den eksisterende kondensatrørledningen til Kårstø-terminalen i Rogaland for videre prosessering og eksport.

Status

Feltet er under utbygging, og skal etter planen komme i produksjon i slutten av 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon