UTGARD

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

16.09.2019

Historiske investeringer per 31.12.2020:

1 619 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

1 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Utgard ligger på grensen mellom norsk og britisk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer vest for Sleipner-området. Norsk andel av feltet er 62 prosent. Vanndybden er 110-120 meter. Utgard ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire brønnslisser, med to brønner knyttet til Sleipner T-innretningen for prosessering og reduksjon av CO2-innholdet i gassen. Havbunnsrammen er plassert i norsk sektor. Produksjon startet i 2019.

Reservoar

Utgard produserer gass med høyt CO2-innhold og kondensat fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Reservoaret har muligens en tynn oljesone. Det ligger på 3700 meters dyp og har god kvalitet

Utvinning

Utgard produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Utgard prosesseres på Sleipner T-innretningen. Gassen eksporteres til rørledningssystemet Gassled. Ustabilt kondensat transporteres via den eksisterende kondensatrørledningen til Kårstø-terminalen for videre prosessering og eksport.

Status

Produksjonen har avtatt på grunn av tidlig vanngjennombrudd. For tiden er en brønn i produksjon, mens den andre er stengt på grunn av høyt vann produksjon.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon