UTGARD

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

395 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 395 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Utgard ligger på grensen mellom norsk og britisk sektor i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer vest for Sleipner-feltsenteret. Vanndybden er 110-120 meter. Utgard ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i januar 2017. Utbyggingskonseptet er en fireslissers havbunnsramme med to brønner knyttet til Sleipner T-innretningen for prosessering og redusering av CO2-innholdet i gassen. Havbunnsrammen blir plassert på norsk sokkel.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass og kondensat, muligens over en tynn oljesone. Gassen har et høyt CO2-innhold. Reservoaret er i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen, på 3.700 meters dyp.

Utvinning

Utgard skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Utgard skal prosesseres på Sleipner-innretningen. Gassen skal eksporteres til Gassled rørledningssystemet. Ustabilt kondensat skal transporteres via den eksisterende kondensatrørledningen til Kårstø-terminalen for videre prosessering og eksport.

Status

Feltet er under utbygging.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon