UTGARD

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

16.09.2019

Historiske investeringer per 31.12.2017:

395 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 395 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Utgard ligger på grensen mellom norsk og britisk sektor i den midtre delen av Nordsjøen, 20 kilometer vest for feltsenteret på Sleipner. Norsk andel av feltet er 62 prosent. Vanndybden er 110-120 meter. Utgard ble påvist i 1982, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2017. Utbyggingskonseptet er en fireslissers havbunnsramme med to brønner knyttet til Sleipner T-innretningen for prosessering og reduksjon av CO2-innholdet i gassen. Havbunnsrammen er plassert på norsk sokkel.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass og kondensat, muligens over en tynn oljesone. Gassen har et høyt CO2-innhold. Reservoaret har god kvalitet, og er i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen, på 3700 meter dyp.

Utvinning

Utgard produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Utgard prosesseres på Sleipner. Gassen eksporteres til rørledningssystemet Gassled. Ustabilt kondensat transporteres via den eksisterende kondensatrørledningen til Kårstø-terminalen i Rogaland for videre prosessering og eksport.

Status

Produksjonen fra Utgard startet i september 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon