VISUND SØR

Funnår
2008
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

22.11.2012

Historiske investeringer per 31.12.2022:

5 677 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

600 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Visund Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ti kilometer kilometer nordøst for Gullfaks C-innretningen. Vanndybden er 290 meter. Visund Sør ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Gullfaks C. Produksjon startet i 2012.

Reservoar

Visund Sør produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen og sentrias alder i Statfjordgruppen. Reservoarene ligger på 2800-2900 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Gullfaks C-innretningen for prosessering og eksport.

Status

Produksjonen startet opp igjen i september 2023 etter en midlertiding innestengning på grunn av lavt reservoartrykk og høy vannproduksjon. En ny brønn ble boret i 2023 og produserer fra Statfjordreservoaret. Det er gjort oppstartsforsøk for å få innestengte brønner tilbake i produksjon.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon