VISUND SØR

Funnår
2008
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

22.11.2012

Historiske investeringer per 31.12.2018:

5 018 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2019:

377 MILL NOK (i faste 2019-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Visund Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, ti kilometer kilometer nordøst for Gullfaks C-innretningen. Vanndybden er 290 meter. Visund Sør ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2011. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme knyttet til Gullfaks C. Produksjon startet i 2012.

Reservoar

Visund Sør produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoaret ligger på 2800-2900 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Gullfaks C-innretningen for prosessering og eksport.

Status

Feltet har avtakende produksjonrate og høy vannproduksjon. En ny brønn ble boret og satt i produksjon i 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon