34/6-2 S (Garantiana)

Funnår
2012
Område
North Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS
34/6-2 S (Garantiana) er et funn i den nordlige delen av Nordsjøen, 15 kilometer nord for Visund. Vanndybden er 380 meter. Funnet ble påvist i 2012 og avgrenset i 2014. Reservoaret inneholder olje i sandstein av tidligjura alder i Cookformasjonen. Utbyggingskonsept med havbunnstilknytning til Snorre B-innretningen eller Gullfaks B- og Visund-innretningene vurderes. Det skal bores en letebrønn i en separat struktur like vest for Garantiana i 2020. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert i 2022.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon