6406/9-1 LINNORM

Funnår
2005
Område
Norwegian sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

A/S Norske Shell
6406/9-1 Linnorm er et funn i midtre delen av Norskehavet, 30 kilometer nordvest for Njord. Vanndybden er 300 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset i 2007. Reservoaret inneholder relativt tørr gass med høyt CO2- og H2S-innhold. Det er et komplekst og utfordrende reservoar som har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret ligger i Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene av tidlig- til mellomjura alder, og har varierende kvalitet. Både selvstendig utbygging og tilknytning til eksisterende infrastruktur studeres som mulige utbyggingsløsninger.

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES

NPD's CURRENT RESOURCE ESTIMATES – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon