6406/9-1 LINNORM

Funnår
2005
Område
Norwegian Sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

A/S Norske Shell
6406/9-1 Linnorm er et funn i den midtre delen av Norskehavet, 50 kilometer nordvest for Draugen. Vanndybden er 300 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset i 2007. Reservoaret inneholder relativt tørr gass med høyt CO2- og H2S-innhold. Det er et komplekst og utfordrende reservoar som har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret ligger i Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene av tidlig- til mellomjura alder og har varierende kvalitet. Flere ulike utbyggingsløsninger evalueres, inkludert havbunnstilknytning eller selvstendig utbygging.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon