6406/9-1 LINNORM

Funnår
2005
Område
Norwegian sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

A/S Norske Shell
6406/9-1 Linnorm er et funn i midtre delen av Norskehavet, 50 kilometer nordvest for Draugen. Vanndybden er 300 meter. Funnet ble påvist i 2005 og avgrenset i 2007. Reservoaret inneholder relativt tørr gass med høyt CO2- og H2S-innhold. Det er et komplekst og utfordrende reservoar som har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Reservoaret ligger i Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene av tidlig- til mellomjura alder og har varierende kvalitet. Fortiden vurderes det et utbyggingskonsept basert på en ubemannet flytende innretning med gasseksport via Åsgard Transport System og Polarled.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon