6506/9-2 S (Fogelberg)

Funnår
2010
Område
Norwegian sea
Status
Production in clarification phase
Lisens

Operatør:

Spirit Energy Norway AS
Funnet 6506/9-2 S (Fogelberg) ligger på Haltenbanken i den sentrale delen av Norskehavet, ti kilometer nord for Åsgard-feltet. Vanndybden er 280 meter. Funnet ble påvist i 2010. Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av mellom- til senjura alder i Ile- og Garnformasjonen på 4.300-4.380 meters dyp og har høy temperatur. Den planlagte utbyggingsløsningen er havbunnsrammer knyttet til Åsgard B for prosessering og videre transport til Kårstø-terminalen via Åsgard Transport System (ÅTS). En avgrensningsbrønn er planlagt tidlig 2018 for å redusere usikkerheter ved volum og produksjon. Plan for utbygging og drift (PUD) ventes levert til myndighetene i 2019.

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon