A/S Norske Shell

Operatør for antall lisenser
4
Rettighetshaver i antall lisenser
16
Operatør for antall felt
1
Operatør for antall funn
1

Høykontrastmodus

SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2023 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Kilde: Sokkeldirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SELSKAPETS PRODUKSJON I 2023 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2023 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT) – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
018 ES
1112
1235
250

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon