Capricorn Norge AS

Operatør for antall lisenser
5
Rettighetshaver i antall lisenser
17
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
248 J
758
800
842
880

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon