Edison Norge AS

Operatør for antall lisenser
3
Rettighetshaver i antall lisenser
9
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

Høykontrast Modus

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
1002
1002 B
1023

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon