Edison Norge AS

Operatør for antall lisenser
4
Rettighetshaver i antall lisenser
13
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
1002
1023
807
850

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon