INPEX Norge AS

Operatør for antall lisenser
1
Rettighetshaver i antall lisenser
4
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENS
1016
1027
1129
1130

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
1130

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon