INPEX Norge AS

Operatør for antall lisenser
0
Rettighetshaver i antall lisenser
2
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENS
1016
1027

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon