Longboat Energy Norge AS

Operatør for antall lisenser
0
Rettighetshaver i antall lisenser
0
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon