Neptune Energy Norge AS

Operatør for antall lisenser
1
Rettighetshaver i antall lisenser
1
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENS
586 B

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
586 B

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon