Pandion Energy Norge AS

Operatør for antall lisenser
0
Rettighetshaver i antall lisenser
15
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0

Høykontrastmodus

SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon