Suncor Energy Norge AS

Operatør for antall lisenser
4
Rettighetshaver i antall lisenser
14
Operatør for antall felt
0
Operatør for antall funn
0
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT) – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

LISENSER HVOR SELSKAPET ER RETTIGHETSHAVER

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

LISENS
1035
987
987 B
993

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon