Total E&P Norge AS

Operatør for antall lisenser
15
Rettighetshaver i antall lisenser
68
Operatør for antall felt
2
Operatør for antall funn
3
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2017 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SELSKAPETS PRODUKSJON I 2017 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2017 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT) – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

LISENSER HVOR SELSKAPET ER OPERATØR

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon