Vår Energi AS

Operatør for antall lisenser
32
Rettighetshaver i antall lisenser
141
Operatør for antall felt
5
Operatør for antall funn
13
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT) – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon