Kilde: Sokkeldirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2022
Kilde: Sokkeldirektoratet