ÆRFUGL NORD

Funnår
2012
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

05.11.2021

Historiske investeringer per 31.12.2022:

1 727 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

29 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Ærfugl Nord ligger i den nordlige delen av Norskehavet, like vest for Skarv. Vanndybden er 350-450 meter. Ærfugl Nord ble påvist i 2012, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2018. Utbyggingen inkluderer en produksjonsbrønn tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv. Produksjonen startet i 2021.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av senkritt alder i Lysingformasjonen. Det ligger på 2800 meters dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen transporteres til Skarv-skipet for behandling. Kondensatet overføres til tankskip via en lastebøye, mens gassen transporteres til terminalen på Kårstø i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS).

Status

Produksjonen har vært noe høyere enn ventet i 2023 grunnet høyere brønnproduktivitet og oppetid på Skarvskipet.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon