Aker BP ASA

Operatør for antall lisenser
82
Rettighetshaver i antall lisenser
138
Operatør for antall felt
19
Operatør for antall funn
28
SELSKAPETS RESERVER PER FELT VED ÅRSSKIFTET (Mill Sm3 o.e.)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Kilde: Oljedirektoratet

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT)

SELSKAPETS PRODUKSJON I 2019 (GITT DAGENS EIERANDELER I FELT) – Alle tall i mill. Sm3 o.e.

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon