ALVE NORD

Funnår
2011
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2022:

83 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

6 602 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Utbygging

Alve Nord ligger i den nordlige delen av Norskehavet, 40 kilometer nordøst for Skarvfeltet. Vanndybden er 380 meter. Alve Nord ble påvist i 2011 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med to produksjonsbrønner tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.

Reservoar

Reservoarene inneholder olje og gass i undre jura Båtgruppen og midtre jura Fangstgruppen, og gass i Langeformasjonen av tidligkritt alder. Reservoaret i Langeformasjonen ligger på 3000 meters dyp og jurareservoarene på om lag 3600-4000 meter. Reservoaregenskapene er varierende.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Gassen skal eksporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø. Olje og kondensat skal overføres fra Skarv FPSO til tankskip via en lastebøye.

Status

Alve Nord bygges ut sammen med Ørn og Idun Nord som en del av Skarv Satellittprosjektet (SSP). Etter planen skal produksjonen starte i 2027.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon