ÅSGARD

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

19.05.1999

Historiske investeringer per 31.12.2022:

106 383 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

14 137 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Åsgard ligger i den sentrale delen av Norskehavet. Vanndybden er 240-300 meter. Åsgard ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Utbyggingen omfatter forekomstene Smørbukk, Smørbukk Sør, Midgard og Blåbjørn. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er tilknyttet produksjons- og lagerskipet Åsgard A (FPSO). Utbyggingen inkluderer også den flytende, halvt nedsenkbare innretningen Åsgard B, som behandler gass og kondensat. Gassenteret er koblet til kondensatlagerskipet Åsgard C. Feltet kom i produksjon i 1999. Endret PUD for en havbunnsramme på Smørbukk Sør ble godkjent i 2004. PUD for havbunns gasskompresjon på Midgard ble godkjent i 2012, og anlegget kom i drift i 2016. PUD-fritak for Blåbjørn og Smørbukk Nord ble innvilget i 2023. Åsgard-innretningene er en viktig del av infrastrukturen i Norskehavet. Feltene Mikkel og Morvin er tilknyttet Åsgard B for prosessering, og Tyrihans får gass til gassløft fra Åsgard B. Trestakkfeltet er tilknyttet Åsgard A.

Reservoar

Åsgard produserer gass og betydelige mengder kondensat hovedsakelig fra sandstein av jura alder som ligger så dypt som 4850 meter. Reservoarkvaliteten varierer mellom formasjonene, og det er store forskjeller i reservoaregenskapene mellom de fire forekomstene. Smørbukk er i en rotert forkastningsblokk og inneholder gass, kondensat og olje i Åre-, Tilje-, Tofte-, Ile- og Garnformasjonene. Smørbukk Sør inneholder olje, gass og kondensat i Tilje-, Ile- og Garnformasjonene. Gassforekomstene i Midgard er delt i fire strukturelle segmenter med hovedreservoar i Ile- og Garnformasjonene. Blåbjørn inneholder olje i øvre kritt sandstein i Lysingformasjonen. Reservoaret ligger over Smørbukk Sør på 3100 meter dyp.

Utvinning

Smørbukk og Smørbukk Sør produseres hovedsakelig med trykkavlastning og noe trykkstøtte fra gassinjeksjon. Midgard og Blåbjørn produseres med trykkavlastning.

Transport

Olje og kondensat lagres midlertidig på Åsgard A før det fraktes til land med tankskip. Gassen eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø. Kondensat fra Åsgard selges som olje.

Status

Arbeid pågår for å øke utvinningen fra feltet, med fokus på å redusere innløpstrykket på innretningene og identifisere nye boremål. Utfordringene for Åsgard er å unngå minimumsrate i rørledningene, samt depleterte reservoar som begrenser borevinduet. Havbunnsgasskompresjon har fremskyndet og forlenget gassproduksjonen på Åsgard. Fase II i utbygging av havbunnskompresjon pågår. Nye tilknytninger til Åsgard, som Blåbjørn og Smørbukk Nord, kan forlenge innretningenes levetid.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon