ÅSGARD

Funnår
1981
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian Sea

Produksjonsstart:

19.05.1999

Historiske investeringer per 31.12.2017:

96 184 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

12 262 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Åsgard ligger i den sentrale delen av Norskehavet. Vanndybden i området er 240-300 meter. Åsgard ble påvist i 1981, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1996. Utbyggingen omfatter forekomstene Smørbukk, Smørbukk Sør og Midgard. Feltet er bygd ut med havbunnsbrønner som er koblet til produksjons- og lagerskipet Åsgard A (FPSO). Utbyggingen inkluderer også den flytende, halvt nedsenkbare innretningen Åsgard B, som behandler gass og kondensat. Gassenteret er koblet til kondensatlagerskipet Åsgard C. Feltet kom i produksjon i 1999, og gasseksporten startet i 2000. Åsgard-innretningene er en viktig del av infrastrukturen i Norskehavet. Åsgard prosesserer brønnstrømmen fra Mikkel- og Morvin-feltene, og forsyner Tyrihans med injeksjonsgass. PUD for gasskompresjonsanlegg på Midgard-forekomsten ble godkjent i 2012.

Reservoar

Åsgard produserer gass og betydelige mengder kondensat fra sandstein av jura alder som ligger så dypt som 4850 meter. Reservoarkvaliteten varierer mellom formasjonene, og det er store forskjeller i reservoaregenskapene mellom de tre forekomstene. Smørbukk-forekomsten er i en rotert forkastningsblokk og inneholder gass, kondensat og olje i Åre-, Tilje-, Tofte-, Ile- og Garnformasjonene. Smørbukk Sør-forekomsten inneholder olje, gass og kondensat i Tilje-, Ile- og Garnformasjonene. Gassforekomstene i Midgard er delt i fire strukturelle segmenter med hovedreservoar i Ile- og Garnformasjonene.

Utvinning

Smørbukk produseres delvis med trykkavlastning og delvis med injeksjon av overskuddsgass fra feltet. Smørbukk Sør produseres med trykkstøtte fra gassinjeksjon, og Midgard produseres med trykkavlastning.

Transport

Olje og kondensat lagres midlertidig på Åsgard A før det fraktes til land med tankskip. Gassen eksporteres gjennom Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø i Rogaland. Kondensat fra Åsgard selges som olje.

Status

Arbeidet med å konvertere gassinjeksjonsbrønner til gassproduksjonsbrønner på Smørbukk har startet, og teknologien gjør det mulig å veksle mellom injeksjon og produksjon. Dette sikrer både gassinjeksjon på Smørbukk og Smørbukk Sør, og gasseksportvolumer fra Åsgard. Første fase av et prosjekt for å optimalisere dreneringsstrategien på Smørbukk Sør startet i 2015. Den andre fasen kommer senere, avhengig av resultatene fra den første fasen. For å opprettholde gasstrømmen i rørledningen fra Mikkel og Midgard til Åsgard B, ble det satt i gang gasskompresjon på Midgard i 2015. En stabil tilgang på gass med lavt CO2-innhold fra Mikkel og Midgard er også viktig for utblanding av Kristin-gassen med høyt CO2-innhold i ÅTS til Kårstø. Det jobbes med tiltak for å øke utvinningen fra feltet, delvis ved boring av flere brønner og sidestegsbrønner (TTRD-brønner). Det er satt i gang lavtrykksproduksjon på Åsgard A og B. Tredjepartstilknytninger til Åsgard, inkludert Trestakk, vil forlenge innretningenes levetid.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon