BLANE

Funnår
1989
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Repsol Norge AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

12.09.2007

Historiske investeringer per 31.12.2017:

548 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Blane ligger i den sørlige delen av norsk sektoren i Nordsjøen, 34 kilometer sørvest for Ula. Feltet ligger på grensen til britisk sektor og den norske delen utgjør 18 prosent. Vanndybden i området er 70 meter. Blane ble påvist i 1989, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med en undervannsinnretning på britisk sokkel som omfatter to horisontale produksjonsbrønner koblet til Ula. Produksjonen startet i 2007.

Reservoar

Blane produserer olje fra paleocen sandstein i Fortiesformasjonen. Reservoaret ligger på 3.100 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med trykkstøtte fra injeksjon av produsert vann fra Blane, Tambar og Ula. I tillegg brukes gassløft i brønnene.

Transport

Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Ula for prosessering. Oljen eksporteres videre til Teesside i Storbritannia, mens gassen selges til Ula for injeksjon i Ula-reservoaret.

Status

Feltet produserer generelt godt. Det var vanngjennombrudd i produksjonsbrønnene i 2011 og 2012. Gassløft er nå nødvendig for å holde produksjonen i gang. I 2017 ble det installert supplerende ventilstasjoner på begge brønnene for å opprettholde basisproduksjon.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon