BYRDING

Funnår
2005
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

12.07.2017

Historiske investeringer per 31.12.2017:

990 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

-5 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Byrding ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, fire kilometer nord for feltet Fram H-Nord og 30 kilometer nord for Troll C-innretningen. Vanndybden i området er 360 meter. Byrding ble påvist i 2005, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i januar 2017. Utbyggingskonseptet er en togrens multilateral (MLT) brønn som ble boret fra A-bunnrammen på Fram H-Nord. Produksjonen startet i juli 2017

Reservoar

Byrding produserer olje fra turbidittsandstein av senjura alder i Heatherformasjonen. Reservoaret har en gasskappe og ligger på 3050 meter dyp. Det har en kompleks struktur, og reservoarkvaliteten er god.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Produksjonen transporteres fra Fram H-Nord til Fram Vest, og videre til Troll C for prosessering. Oljen transporteres videre via Troll Oljerør II til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen eksporteres via Troll A til Kollsnes-terminalen.

Status

Feltet produserer med høyere gass/olje-forhold enn forventet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon