EDDA

Funnår
1972
Funnbrønn
Status
Shut down
Lisens

Operatør:

ConocoPhillips Skandinavia AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

02.12.1979

Historiske investeringer per 31.12.2017:

2 157 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Edda ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 12 kilometer sørvest for Ekofisk-feltet. Vanndybden er 71 meter. Edda ble påvist i 1972, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1975. Feltet ble bygd ut med en bemannet brønnhode- og produksjonsinnretning, og produksjonen startet i 1979.

Transport

Brønnstrømmen ble sendt i rørledning til Ekofisk-senteret for eksport.

Reservoar

Edda produserte olje fra kritt av maastricht og tidlig paleocen alder. Hovedreservoaret ligger i Torformasjonen i øvre kritt på 3.100 meters dyp.

Utvinning

Feltet ble produsert ved trykkavlastning. Fra 1988 ble gass fra Tommeliten Gamma transportert til Edda og brukt til gassløft i brønnene.

Status

Plattformen ble stengt i 1998 og fjernet i 2012. Det er ingen konkrete planer for gjenutbygging av feltet.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
2/7-4 Edda

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon