ENOCH

Funnår
Funnbrønn
N/A
Status
Producing
Avtalebasert område

Område:

North sea

Produksjonsstart:

31.05.2007

Historiske investeringer per 31.12.2022:

215 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

0 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Enoch ligger i den midtre delen av Nordsjøen på grensen til britisk sektor, ti kilometer nordvest for Gina Krog. Den norske delen av feltet utgjør 20 prosent. Enoch ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med en horisontal enkelbrønn tilknyttet Braefeltet på britisk sokkel. Produksjonen startet i 2007.

Reservoar

Enoch produserer olje fra Forties sandstein av paleocen alder. Reservoaret er på 2100 meters dyp. Reservoarkvaliteten er varierende.

Utvinning

Feltet produseres med trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Enoch transporteres til Brae A-innretningen for behandling og videre transport i rørledning til Cruden Bay i Storbritannia. Gassen selges til Brae.

Status

Feltet er i sen halefase. Opphør av lønnsom produksjon ventes i slutten av 2024.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
15/5 Enoch

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon