ENOCH

Funnår
1985
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Område:

North sea

Produksjonsstart:

31.05.2007

Historiske investeringer per 31.12.2017:

215 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Enoch ligger i den midtre delen av Nordsjøen på grensen til britisk sektor, ti kilometer nordvest for Gina Krog. Den norske delen av feltet utgjør 20 prosent. Enoch ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2005. Feltet er bygd ut med et undervannsanlegg på britisk sokkel som er koblet til det britiske Brae-feltet. Produksjonen startet i 2007.

Utvinning

Feltet produseres med naturlig trykkavlastning.

Transport

Brønnstrømmen fra Enoch transporteres til Brae A-innretningen for behandling og videre transport i rørledning til Cruden Bay i Storbritannia. Gassen selges til Brae.

Reservoar

Enoch produserer olje fra Forties sandstein av paleocen alder. Reservoaret er på 2.100 meters dyp. Reservoarkvaliteten er varierende.

Status

Produksjonen ble midlertidig stanset fra 2012 til 2015, og det var periodisk produksjon fra 2015 til tidlig 2017. Som et resultat av en rørledningsinspeksjon i april 2017 kunne produksjonen fortsette og feltets levetid forlenges.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

FUNN
15/5 Enoch

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon