FRAM

Funnår
1990
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

02.10.2003

Historiske investeringer per 31.12.2017:

11 692 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

2 454 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Transport

Brønnstrømmen fra Fram transporteres via rørledning til Troll C-innretningen for behandling, og oljen transporteres videre via Troll Oljerør II til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen eksporteres via Troll A-innretningen til Kollsnes-terminalen Hordaland.

Utbygging

Fram ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 20 kilometer nord for Troll. Vanndybden i området er 350 meter. Fram ble påvist i 1990 og består av to forekomster, Fram Vest og Fram Øst. Plan for utbygging og drift (PUD) for Fram Vest ble godkjent i 2001, og produksjonen startet i 2003. PUD for Fram Øst ble godkjent i 2005, og produksjonen startet i 2006. Begge er bygd ut med to brønnrammer knyttet til Troll C-innretningen. Myndighetene gav PUD-fritak for Fram C-Øst i 2016, denne utbyggingen inkluderte en lang produksjonsbrønn fra B2-havbunnsrammen på Fram Øst. Et nytt PUD-fritak ble innvilget i 2018 for to brønner i Fram-Øst Brent-reservoaret boret fra den eksisterende bunnrammen på Fram Øst.

Reservoar

Fram produserer olje og gass, delvis fra sandstein av mellomjura alder i Brentgruppen, og delvis fra sandstein i et marint viftesystem i Draupneformasjonen og fra grunnmarin sandstein i Sognefjordformasjonen, begge av seinjura alder. Reservoarene har en gasskappe og ligger i flere isolerte roterte forkastningsblokker på 2300-2500 meter dyp. Reservoaret i Fram Vest-forekomsten er komplekst. Reservoarene i Fram Øst-forekomsten har generelt gode egenskaper.

Utvinning

Fram Øst-forekomsten i Sognefjordformasjonen produseres med injeksjon av produsert vann som trykkstøtte, i tillegg til naturlig vanndriv fra vannsonen. Brent-reservoarene i Fram Øst-forekomsten utvinnes med trykkstøtte fra naturlig vanndriv. Gassløft blir brukt i brønnene. Oljeproduksjonen fra Fram balanseres i forhold til gassprosesseringskapasiteten på Troll C-innretningen. Gasseksporten fra Fram begynte i 2007. Gassnedblåsningsfasen, altså produksjon av gass fra gasskappen, er i gang på Fram Vest.

Status

Fram-feltet produserer etter planen. Produksjon fra Fram kan økes når en ny gassmodul er klar for bruk på Troll C-innretningen i 2019.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon