GINA KROG

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

30.06.2017

Historiske investeringer per 31.12.2022:

31 772 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

3 023 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gina Krog ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, like nord for Sleipner Vest. Vanndybden er 120 meter. Gina Krog ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingsløsningen er en bunnfast bolig- og prosessinnretning. Produksjonen startet i 2017. Endret PUD for alternativ oljeeksport ble godkjent i 2022. Gina Krog er forsynet med kraft fra land siden september 2023 via Johan Sverdrup.

Reservoar

Gina Krog produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Feltet er strukturelt komplekst og segmentert, og reservoarene ligger på 3300-3900 meters dyp. Reservoartykkelse og kvalitet er varierende.

Utvinning

Feltet har tidligere blitt produsert med gassinjeksjon i de fleste segmentene. Siden 2021 produseres alle segmentene med trykkavlastning.

Transport

Stabilisert olje og kondensat transporteres til en flytende lager- og lasteenhet (Randgrid FSO) og losses derfra til tankskip for videre transport. Rikgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til terminalen på Kårstø.

Status

Oljeproduksjonen er avtagende, og for å opprettholde produksjonen er gassløft implementert i noen av brønnene. I tillegg er to injeksjonsbrønner konvertert til produksjonsbrønner. Strategien er nå å opprettholde gassproduksjon på platået og samtidig maksimere oljeproduksjonen. Den andre borekampanjen på feltet startet i juni 2023 med boring av to brønner, den ene med letemål. En PUD for havbunnstilknytning av funnet 15/5-2 Eirin ble innlevert i september 2023. Alternativ oljeeksportløsningen som inkluderer en rørledning fra Gina Krog til Sleipner A-innretningen er planlagt å komme i drift i 2024.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon