GINA KROG

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

30.06.2017

Historiske investeringer per 31.12.2020:

31 081 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

3 070 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gina Krog ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, like nord for Sleipner Vest. Vanndybden er 120 meter. Gina Krog ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingsløsningen er en bunnfast bolig- og prosessinnretning. Produksjonen startet i 2017. Gina Krog vil forsynes med kraft fra land fra 2023 som en del av elektrifiseringen av Utsirahøgda.

Reservoar

Gina Krog produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Feltet er komplekst og segmentert, og reservoarene ligger på 3300-3900 meters dyp. Reservoartykkelse og kvalitet er varierende.

Utvinning

Feltet har tidligere blitt produsert med gassinjeksjon i de fleste segmentene. Siden 2021 produseres alle segmentene med trykkavlastning.

Transport

Stabilisert olje og kondensat transporteres til en flytende lager- og lasteenhet (Randgrid FSO) og losses derfra til tankskip for videre transport. Rikgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for viderebehandling. Salgsgass eksporteres fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til terminalen på Kårstø.

Status

Produksjonen har vært stabil og i henhold til planen for 2022. En ny borekampanje med bruk av en oppjekkbar rigg er planlagt for 2023. I 2024 er planen at Randgrid FSO skal erstattes med en oljeeksportrørledning til Sleipner A-innretningen. Det vurderes å tilknytte funnet Eirin til Gina Krog.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon