GINA KROG

Funnår
1978
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Produksjonsstart:

30.06.2017

Historiske investeringer per 31.12.2020:

30 732 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2021:

2 596 MILL NOK (i faste 2021-kroner)

Høykontrastmodus

FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gina Krog ligger på Utsirahøgda i den midtre delen av Nordsjøen, like nord for Sleipner Vest. Vanndybden er 120 meter. Gina Krog ble påvist i 1978, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingsløsningen er en bunnfast bolig- og prosessinnretning. Produksjonen startet i 2017.

Reservoar

Gina Krog produserer olje og gass fra sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen. Reservoaret er komplekst og segmentert, med dårlig til moderat kvalitet, og ligger på 3700 meters dyp.

Utvinning

Feltet produseres med gassinjeksjon. Gass importeres fra Zeepipe 2A for gassinjeksjon og gassløft i brønner.

Transport

Våtgassen transporteres i rørledning til Sleipner A-innretningen for stabilisering. Salgsgass sendes fra Sleipner A-innretningen via Gassled (område D) til markedet, mens ustabilisert kondensat eksporteres til Kårstø-terminalen. Oljen fraktes til en flytende lager- og lasteenhet (Randgrid FSO) og losses derfra til tankskip for videre transport.

Status

Feltet produserer etter planen. Det pågår arbeid for å modne nye boremål, og det er planlagt å starte boring i 2022. Innretningen vil forsynes med kraft fra land fra 2022 som en del av elektrifiseringen av Utsirahøgda. For å redusere kostander vil Rangrid FSO i 2024 erstattes av en oljeeksportrørledning mellom Gina Krog og Sleipner A-innretningen.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon