GRANE

Funnår
1991
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

23.09.2003

Historiske investeringer per 31.12.2017:

28 818 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

8 327 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Grane ligger i den midtre delen av Nordsjøen like øst for Balder. Vanndybden er 128 meter. Grane ble påvist i 1991, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2000. Feltet er bygd ut med en integrert bolig-, bore- og prosessinnretning med stålunderstell. Innretningen har 40 brønnslisser. Produksjonen startet i 2003.

Reservoar

Grane produserer olje med høy viskositet fra paleocen sandstein i Heimdalformasjonen. Reservoaret består av en hovedstruktur og noen mindre segmenter med full kommunikasjon imellom og meget gode reservoaregenskaper. Reservoaret ligger på 1700 meter dyp.

Utvinning

Feltet produseres med gassinjeksjon på toppen av strukturen, og horisontale produksjonsbrønner på bunnen av oljesonen. I 2010 avsluttet Grane gassimporten fra Heimdal-senteret, og bare produsert gass fra Grane ble reinjisert i reservoaret. Gassimporten startet igjen i 2014. Grane har begrenset vanninjeksjon. Oljeproduksjonen opprettholdes med gassinjeksjon og boring av nye brønner, blant annet sidestegsbrønner fra eksisterende produsenter.

Transport

Oljen fra Grane transporteres i rørledning til Stureterminalen for lagring og eksport.

Status

I 2014 ble det installert et system for permanent overvåking av reservoaret på havbunnen. Hensikten var å forbedre reservoarstyringen ved hjelp av mer detaljerte seismikkdata. Rettighetshaverne planlegger å bore flere nye brønner, for det meste flergrensbrønner.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon