GYDA

Funnår
1980
Funnbrønn
Status
Producing
Lisens

Operatør:

Repsol Norge AS

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

21.06.1990

Historiske investeringer per 31.12.2017:

13 263 MILL NOK (i løpende kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Gyda ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, mellom Ula og Ekofisk. Vanndybden er 66 meter. Gyda ble påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1987. Feltet er bygd ut med en kombinert bore-, bolig- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen startet i 1990. PUD for Gyda Sør ble godkjent i 1993.

Reservoar

Gyda produserer olje fra tre reservoarer i øvre jura sandstein i Ulaformasjonen. Reservoarene ligger på 4000 meter dyp.

Utvinning

Feltet produseres med vanninjeksjon som drivmekanisme for hoveddelen av feltet. Drivmekanismen for resten av feltet er trykkstøtte fra gasskappen og vannsonen.

Transport

Oljen transporteres til Ekofisk via oljerørledningen fra Ula og videre via Norpipe til Teesside i Storbritannia. Gassen ble transportert i egen rørledning til Ekofisk for videre transport via Norpipe til Emden i Tyskland. Gasseksporten opphørte i slutten av 2016.

Status

Gyda er et modent felt i halefasen med lav men stabil produksjon. Økende vannproduksjon utfordrer oljeproduksjonen. Rettighetshaverne jobber med å øke utvinningen ved å optimalisere eksisterende gassløft, men produksjonen vil opphøre i 2019. Rettighetshaverne leverte en avslutningsplan for feltet i 2016, og ifølge vedtaket skal disponeringsarbeidet avsluttes i 2023.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon