HEIDRUN

Funnår
1982
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

Norwegian sea

Produksjonsstart:

18.10.1995

Historiske investeringer per 31.12.2017:

66 170 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

22 156 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 30 kilometer nordøst for Åsgard. Vanndybden er 350 meter. Heidrun ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med en flytende strekkstagplattform i betong over en bunnramme med 56 brønnslisser. Produksjonen startet i 1995. PUD for Heidrun Nordflanken ble godkjent i 2000. Den nordlige delen av feltet er bygd ut med undervannsinnretninger.

Reservoar

Heidrun produserer olje og gass fra undre og midtre jura sandstein i Åre-, Tilje- Ile- og Garnformasjonen. Reservoaret ligger på 2.300 meters dyp og er svært forkastet. Ile- og Garnformasjonen har god reservoarkvalitet, mens Åre- og Tiljeformasjonen er mer kompleks.

Utvinning

Trykket opprettholdes ved hjelp av vann- og gassinjeksjon i Ile- og Garnformasjonen. I de mer komplekse delene av reservoaret, i Åre- og Tiljeformasjonen, er hovedstrategien vanninjeksjon. Noen av segmentene produseres også med trykkavlastning.

Transport

Oljen lastes på tankskip og sendes videre enten til Mongstad-terminalen eller til Tetney i Storbritannia. Gassen transporteres i rørledning til terminal på Tjeldbergodden og/eller via Åsgard Transport Systemet (ÅTS) til Kårstø-terminalen.

Status

Flere metoder vurderes for å forbedre utvinningen og forlenge levetiden på feltet, inkludert flere brønner, ny boreteknologi og metoder for økt oljeutvinning (EOR). Maria-feltet er tilknyttet Heidrun og forsynes med vann til injeksjon. Etter planen skal gassproduksjon fra Dvalin-feltet sendes til Heidrun for behandling og eksport i en ny rørledning til Polarled.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon