IDUN NORD

Funnår
2009
Funnbrønn
Status
Approved for production
Lisens

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

Norwegian sea

Historiske investeringer per 31.12.2022:

65 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2023:

4 023 MILL NOK (i faste 2023-kroner)

Utbygging

Idun Nord ligger i den nordlige delen av Norskehavet, like øst for Skarvfeltet. Vanndybden er 380 meter. Idun Nord ble påvist i 2009 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer en havbunnsramme med fire slisser tilknyttet produksjons- og lagerskipet (FPSO) Skarv.

Reservoar

Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av mellomjura alder i Garn- og Notformasjonene. Det ligger på om lag 3500 meteres dyp og har god kvalitet.

Utvinning

Feltet skal produseres med trykkavlastning.

Transport

Gassen skal eksporteres via Åsgard Transport System (ÅTS) til terminalen på Kårstø. Olje og kondensat skal overføres fra Skarv til tankskip via en lastebøye.

Status

Idun Nord bygges ut sammen med Ørn og Alve Nord som en del av Skarv Satellittprosjektet (SSP). Etter planen skal produksjonen starte i 2027.

Høykontrastmodus

HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

SOKKELDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

Høykontrastmodus

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Sokkeldirektoratets faktasider for mer informasjon