IVAR AASEN

Funnår
2008
Funnbrønn
Status
Producing
Avtalebasert område

Operatør:

Aker BP ASA

Område:

North Sea

Produksjonsstart:

24.12.2016

Historiske investeringer per 31.12.2017:

26 289 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

1 901 MILL NOK (i faste 2018-kroner)
FELTETS PRODUKSJON

Utbygging

Ivar Aasen ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer sør for Grane og Balder. Vanndybden er 110 meter. Ivar Aasen ble påvist i 2008, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) med stålunderstell og en separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering. Produksjonen startet i 2016. Innretningen er tilrettelagt for tilkobling av en havbunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn. Førstetrinnsprosessering skjer på Ivar Aasen, og de delvis prosesserte væskene transporteres til Edvard Grieg for endelig behandling og eksport.

Reservoar

Ivar Aasen produserer olje fra sandsteinsreservoarer. Feltet består av funnene 16/1-9 Ivar Aasen og 16/1-7 (West Cable). Reservoaret i 16/1-9 Ivar Aasen består av fluvial sandstein av seintrias til mellomjura alder i Skagerrak- og Sleipnerformasjonene og grunnmarin sandstein i midtre jura Huginformasjonen. Reservoaret ligger på 2400 meter dyp. Det er segmentert og har moderat til god kvalitet. Deler av reservoaret har en overliggende gasskappe. Reservoaret i 16/1-7 (West Cable) er i fluvial sandstein av mellomjura alder i Sleipnerformasjonen. Det ligger på 2.950 meters dyp og har moderat kvalitet.

Utvinning

16/1-9 Ivar Aasen produseres med trykkstøtte fra vanninjeksjon. 16/1-7 (West Cable) produseres med naturlig trykkstøtte fra vannsonen.

Transport

Olje og gass transporteres til Edvard Grieg-innretningen for endelig prosessering. Fra Edvard Grieg eksporteres oljen i rørledning til Grane Oljerør og videre til Sture-terminalen. Gassen eksporteres i eget rør til rørledningssystemet Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) på britisk sektor.

Status

To brønner for vanninjeksjon ble boret i 2018. Rettighetshaverne planlegger å bore nye brønner på Ivar Aasen.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon