JOHAN SVERDRUP

Funnår
2010
Funnbrønn
Status
Approved for production
Avtalebasert område

Operatør:

Equinor Energy AS

Område:

North sea

Historiske investeringer per 31.12.2017:

51 845 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018:

88 275 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipner-feltet. Vanndybden i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I ble godkjent i 2015. Utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte innretninger; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør. De fire plattformene har broforbindelser. Boreinnretningen har 48 brønnslisser og er tilrettelagt for at boring, brønnintervensjon og produksjon skal kunne utføres samtidig. Prosesskapasiteten i fase I vil være 70.000 Sm3 olje og 6 millioner Sm3 gass per dag. Feltet skal drives med kraft fra land i hele feltets levetid.

Reservoar

Oljeressursene som skal produseres i fase I, er i sandstein av sentrias til tidligkritt alder og ligger på 1.900 meters dyp. Størstedelen av ressursene er i intra-Draupne sandstein av senjura alder. Reservoarkvaliteten er meget god med svært høy permeabilitet. Resten av oljeressursene er i sandstein i Statfjord- og Vestlandsgruppen og i spikulitter i Vikinggruppen. Det er også påvist olje i Zechstein-karbonater.

Utvinning

Feltet skal produseres med vanninjeksjon som trykkstøtte og gassløft i produksjonsbrønnene, og andre metoder for økt oljeutvinning. Produksjonsbrønnene skal plasseres høyt i de tykkeste delene av reservoarene og vanninjeksjonsbrønnene nær olje/vann-kontakten. Avstanden mellom produksjons- og injeksjonsbrønnene er vanligvis mellom fire og fem kilometer.

Transport

Stabilisert olje skal eksporteres fra stigerørsplattformen gjennom en ny oljeeksportrørledning som kobles til underjordiske fjellhaller (kaverner) på Mongstad-terminalen. Gassen skal eksporteres fra stigerørsplattformen til Kårstø-terminalen gjennom en ny rørledning som kobles til Statpipe (rikgassrørledning) vest for Karmøy.

Status

Feltet er under utbygging. Byggingen av innretningene i første byggetrinn går etter planen. Produksjonsstart er planlagt fjerde kvartal 2019. PUD for andre byggetrinn ble levert i august 2018.
HISTORISKE INVESTERINGER I LØPENDE KRONER

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

Alle tall i mill. Sm3 o.e.

Skriv ut tabell Last ned grunnlag OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG

OLJEDIREKTORATETS GJELDENDE RESSURSANSLAG – Alle tall i mill. Sm3 o.e.
Bokmerke
Mer informasjon

Laster kart...

RETTIGHETSHAVERE

Skriv ut figur Last ned grunnlag RETTIGHETSHAVERE

RETTIGHETSHAVERE

FUNN SOM INNGÅR I FELTET

MER INFORMASJON

Besøk Oljedirektoratets faktasider for mer informasjon